עמוד הבית » כתבות » אפוטרופוס לקשיש

אפוטרופוס לקשיש

אפוטרופוס לקשיש: איך ממנים ואת מי? הצורך בפעולת מינוי אפוטרופוס לקשיש עולה כאשר חלה הידרדרות במצבו של הקשיש עד שהוא זקוק לסיוע בניהול ענייניו המשפטיים. ההידרדרות הזו יכולה להיות במישור הפיזי, הנפשי או הקוגניטיבי, וכמובן שילוב בין השלושה. אפוטרופוס לקשיש יכול להיות אדם אחד או יותר, ואפילו תאגיד מקצועי כמו למשל מוסד סיעודי או בית […]

אפוטרופוס לקשיש: איך ממנים ואת מי?

הצורך בפעולת מינוי אפוטרופוס לקשיש עולה כאשר חלה הידרדרות במצבו של הקשיש עד שהוא זקוק לסיוע בניהול ענייניו המשפטיים. ההידרדרות הזו יכולה להיות במישור הפיזי, הנפשי או הקוגניטיבי, וכמובן שילוב בין השלושה. אפוטרופוס לקשיש יכול להיות אדם אחד או יותר, ואפילו תאגיד מקצועי כמו למשל מוסד סיעודי או בית אבות אם לא נמצא אדם שכשיר לנהל את ענייני הקשיש מקרב בני משפחתו. 

מינוי אפוטרופוס נחשב צעד קיצוני משום שהוא שולל את זכות היסוד של האדם לקבל החלטות על עצמו, לכן הצעד הזה נעשה רק במצבים שבהם כל פתרון אחר, כמו למשל ייפוי כוח, לא רלוונטי. תפקידיו של אפוטרופוס לקשיש נעים בין מגוון תחומי חיים שקשורים בניהול כספים, רכוש וניהול ירושות, החלטות רפואיות, פיקוח על תנאי מגוריו, וידוא רווחתו של הקשיש מבחינה פיזית ונפשית. בעבר, כאשר אושר לאדם מינוי אפוטרופוס, נהגו לכנות את אותו אדם ״חסוי״, אך הכינוי הזה שונה כבר ב-2016 "לאדם שמונה לו אפוטרופוס״. 

איך ממנים אפוטרופוס לקשיש

מי יכול להגיש בקשה להתמנות כאפוטרופוס עבור קשיש? המעגל הראשון הוא בן או בת הזוג של הקשיש או הקשישה, אם מצבם הבריאותי, הקוגניטיבי והנפשי טוב באופן שמאפשר להם לקבל החלטות משפטיות. המעגלים הבאים הם אחד מילדי הקשיש, אחד מהוריו, אחיו, או נכדיו. מלבד קשרים משפחתיים, גם היועץ המשפטי לממשלה ובאי כוחו רשאים להתמנות כאפוטרופוס לקשיש. מי שמתמנה כאפוטרופוס חייב להסכים למינוי, כלומר לא ניתן להכריח אדם לשמש אפוטרופוס לקשיש. אם לא נמצא אדם מבני משפחתו של הקשיש שיכול לשמש כאפוטרופוס, ניתן לבקש שימונה לו אפוטרופוס ציבורי שהוא גורם מקצועי.

איך ניתן למנות אפוטרופוס לקשיש? הבקשה צריכה להיות מוגשת בכתב לבית המשפט המחוזי לענייני משפחה, לרוב על ידי בן המשפחה שמבקש להתמנות כאפוטרופוס בצורה ישירה או על ידי עורך דין. הבקשה צריכה לכלול טופס בקשה ובו פרטים אישיים של הקשיש, מצבו הרפואי והנפשי, הסיבות שמצריכות מינוי אפוטרופוס, אישור תשלום אגרת הבקשה ולציין אם מדובר במינוי לתקופה מוגבלת או לצמיתות.

בנוסף, יש להוסיף את פרטי מבקש האפוטרופסות, כתב הסכמה של מי שמבקש להתמנות כאפוטרופוס, חתימות של בני המשפחה מדרגה ראשונה שמאשרים את המינוי על כתב ההסכמה, אם קיימות התנגדויות של אחד מבני המשפחה, יש להוסיף גם אותן עם פירוט, חוות דעת רפואית שקובעת את היכולת של הקשיש להופיע בבית משפט. במקרים שבהם מדובר בסיטואציה רפואית דחופה שמצריכה החלטה רגישה בזמן, יש לצרף גם מכתב רפואי שמבהיר זאת. כל המסמכים האלה הם חלק מבקשת המינוי ויש להגישם בארבעה עותקים. 

מי רשאים להתמנות כאפוטרופוס לקשיש

מי רשאים להתמנות כאפוטרופוס לקשיש

כמה עולה אפוטרופוס

סכום אגרת הבקשה למינוי אפוטרופוס מתעדכן פעמיים בשנה, בחודשים ינואר ויולי. הסכום המעודכן לשנת 2022 עומד על 491 שקלים. ישנה אפשרות לבקש פטור מתשלום האגרה במקרה שבו יש קושי כלכלי לעמוד בו. הבקשה לפטור מתשלום אגרה מוגשת במקביל להגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס, ובה תצהיר שמפרט את הרכוש וההכנסות של הקשיש. עבור קשיש שעובד, צריך לצרף שישה תלושי שכר אחרונים ועבור מי שלא עובד צריך לצרף אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבה. גם בקשה זו מוגשת בארבעה עותקים. 

לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט דן במצבו של הקשיש שעבורו הבקשה מוגשת ומכריע אם האדם שביקש להתמנות כאפוטרופוס מתאים למינוי. בין הנושאים שבהם דן בית המשפט, אפשר למנות מצב של ניגוד אינטרסים, אם המבקש להתמנות כאפוטרופוס אכן ידאג בצורה הטובה ביותר לאינטרסים של הקשיש, אם יש צורך באפוטרופסות גורפת או רק חלקית, ואם האפוטרופסות תהיה זמנית או קבועה. 

במצב שבו המינוי התקבל בבית המשפט, האדם שהתמנה כאפוטרופוס יהיה אחראי על ענייניו המשפטיים של הקשיש. אם האפוטרופוס אחראי על הרכוש של הקשיש, יש צורך באישור מבית המשפט כאשר מתבצעת עסקת מקרקעין, העברה, שיעבוד או חלוקה של ביתו של הקשיש או בית העסק שלו. המשמעות היא שלא מדובר בחופש פעולה מלא לאפוטרופוס להחליט על דברים כאוות נפשו, אלא יש פיקוח על החלטות משמעותיות וכי יש לוודא שמדובר בהחלטות שמשרתות את טובתו של הקשיש, שהוא עדיין בעל הרכוש ולא אף אחד אחר.

מי יכול להיות אפוטרופוס לקשיש

אם האפוטרופוס שמונה הוא אחד מבני משפחתו של הקשיש, הוא לא יקבל שכר על מינויו כאפוטרופוס. במקרה שבו האפוטרופוס הוא אדם חיצוני למשפחה, או שמדובר בתאגיד או גוף ציבורי, ובנוסף הקשיש עבורו מתמנה האפוטרופוס משתכר מקצבה בלבד ואין בבעלותו דירה – לא ייגבה שירות עבור שירותי האפוטרופוס של הגוף הציבורי. אותו הדבר אם יש בבעלותו של הקשיש רק את הדירה בה הוא גר, גם אז לא ייגבה תשלום על ידי הגוף הציבורי. אם הקשיש שעבורו מונה אפוטרופוס בעל נכסים מרובים או שיש לו הכנסה ממקורות נוספים, תשלום השכר עבור שירותי האפוטרופוס יבוצע על חשבונו של הקשיש לפי גובה ההכנסה. 

ירושה פוטנציאלית ושינוי צוואה

אחד הנושאים הרגישים במינוי אפוטרופוס לקשיש הוא מעורבותו הגדולה בענייני הקשיש, בחשבונו ובנכסיו, והחשש של בני משפחה אחרים מכך שהאפוטרופוס יכול להשפיע על החלטות כמו שינוי צוואה והפיכתו ליורש עיקרי. האפוטרופוס שימונה לקשיש על ידי בית המשפט אמור לדאוג אך ורק לטובתו של הקשיש ולפעול למענה בכל עת. 

כדי למנוע מצבים של התערבות פסולה, האפוטרופוס של הקשיש מדווח לאפוטרופוס הכללי על כל ההכנסות וההוצאות שנעשו עבור הקשיש אחת לשנה. אם עולה חשד שהאפוטרופוס לא פועל לחלוטין לטובתו של הקשיש, ניתן להגיש בקשה מחודשת לבית המשפט לדון בדבר פיטוריו של האפוטרופוס מניהול ענייניו של הקשיש שמונה לו אפוטרופוס. בית המשפט יבדוק

את היסטוריית הפעולות של האפוטרופוס ואת רמת תרומתן עבור אותו קשיש שמונה לו אפוטרופוס כדי לוודא שהוא אכן דואג לטובתו של הקשיש. אם בית המשפט קובע שלא כך הדבר, יש למצוא אדם אחר שימונה כאפוטרופוס לאותו הקשיש. 

לא כל אדם שמונה לו אפוטרופוס נחשב מבחינת החוק כפסול דין. אדם שנחשב בעיני החוק כפסול דין בשעה שנוסחה הצוואה וגם מונה לו אפוטרופוס, הצוואה תיחשב כפסולה. אם האדם הפך לפסול דין רק לאחר שניסח את הצוואה, הצוואה שכתב קודם לכן נחשבת כשרה ולא ניתן לבטלה רק מפני שמדובר באדם שמונה לו אפוטרופוס. כל עוד הקשיש לא הוגדר כפסול דין, הצוואה כשרה ותקפה והאפוטרופוס לא רשאי לשנות אותה. כיוון שברוב המקרים האדם שהתמנה כאפוטרופוס הוא אחד מבני משפחתו, יכול לקרות מצב שהאדם שמונה לו אפוטרופוס נפטר, ואותו אפוטרופוס, שבמקרה הזה הוא אחד מבניו של הקשיש שנפטר, הוא גם אחד מיורשיו. מבחינה משפטית, אין מניעה ממצב כזה מלקרות.

077-5669465