עמוד הבית » המדיניות שלנו

המדיניות שלנו

זכות הקיום של compair נובעת מהיותו הוגן ואמין כלפי הלקוחות והמקומות. כפועל יוצא מכך נקבעה מדיניות אשר מפורטת בהמשך.

compair שואפת לספק מידע מבוסס אשר יסייע למשתמשים לקבל החלטה על בחירת מקום עבורם או עבור בן משפחתם. מידע זה כולל מספר מרכיבים:

המרכיב הראשון הוא מידע כללי לגבי המקום. המידע הראשוני הוכן ונבדק על ידי הצוות שלנו. בין היתר, בעת הכנסת מקום לבסיס הנתונים אנו בודקים שהמקום נכלל ברשימת המקומות המורשים על ידי משרד הבריאות ו/או משרד הרווחה. למקומות המעוניינים לעבוד עמנו ניתנת למקומות הזדמנות להוסיף מידע נוסף, אך תוך עמידה באמות המידה ובסטנדרטים של compair.

המרכיב השני הוא דרוג לקוחות כפי שמשתקף מחוות דעת של משתמשים. מידע זה מעובד ומנותח בכדי לספק תמונה כללית לגבי רמתו של המקום בתחומים כמו מקצועיות, נקיון ורמת השירות ונושאים נוספים. ממלאי חוות הדעת מוסרים פרטים מזהים אשר באמצעותם יהיה ניתן לאמת שהם או בן משפחתם אכן שהה במקום. כל חוות דעת נבדקת לפני פרסומה ובמקרה של חשד לחוות דעת לא אמינה היא לא תפורסם.

המרכיב השלישי הוא דרוג איכות המקום כפי שמשתקף מבקרות של המשרד הרלוונטי, בדרך כלל משרד הבריאות. כאן נציין שמשרד הבריאות מבצע בקרות שוטפות למקומות להם ניתן רשיון מטעמו – נתונים אלו זמינים לציבור באתר המשרד ואנו מעודדים את הלקוחות לצפות בהם.
compair לוקחת בחשבון את המרכיבים שלהערכתנו רלוונטיים ביותר ללקוחות הפוטנציאליים של מקום (בשונה מהראייה הכוללת וארוכת הטווח של משרד הבריאות). נתונים אלו הינם הערכת המקום בתחומי: רפואה, סיעוד, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, תזונה ורוקחות.

חישוב הדרוג נעשה בצורה אחידה לכל המקומות מאותו הסוג. אנו מעדכנים נתונים אלו אחת לחודש.

פרוט לגבי שיטות הדרוג וקישורים לאתר משרד הבריאות, פרטי דוחות הבקרה וכללי הבקרה מופיעים בדף:
שיטות דרוג המקומות, חוכמת ההמונים ואיך אתם יכולים להשפיע על הדרוג?

המרכיב הרביעי הוא מחירים וזמינות מקומות. אנו מציגים אך ורק מידע מעודכן יחד עם תאריך העדכון שלו. במידה ואין בידינו מידע מעודכן או שהמקום לא מעוניין בפרסום מידע זה, המידע לא יוצג. בדרך כלל, לקוחות מעדיפים לפנות למקומות המציגים מידע זה.

ב compair הולך ונבנה בסיס נתונים הכולל: זמינויות, ביקושים, איכויות ועוד. לטובת כולנו, אנו מעוניינים לעודד מחקרים התומכים בשיפור איכות החיים של הגיל השלישי. לכן כמדיניות, בסיס המידע שלנו (ללא נתונים אישיים כמובן) יעמוד ללא תשלום לרשות מוסדות מחקר מוכרים. כל בקשה לנתונים תיבדק לגופה.

077-5669465