עמוד הבית » כתבות » ייפוי כוח רפואי – מדוע זה חשוב?

ייפוי כוח רפואי – מדוע זה חשוב?

ייפוי כוח רפואי חשוב כאשר אדם לא יכול לקבל החלטה בנוגע למצבו הרפואי המאמר עונה על שאלות נפוצות בנוגע לייפוי כוח רפואי לאחר הקריאה תוכלו להחליט בעצמכם ולהוריד פורמט לייפוי כוח רפואי בקישורים

א' אושפז בבית החולים עקב בעיה הקשורה למחלה כרונית ממנה הוא סובל. במהלך האשפוז מצבו הדרדר, היה מבולבל ולא ניתן היה לנהל אתו שיחה עניינית. א' נדרש לבדיקה פולשנית.

חוק זכויות החולה קובע שלא יינתן טיפול רפואי לאדם אלא אם נתן הסכמה מדעת לטיפול, אולם א', כאמור, לא היה כשיר לכך.

גם על זה חשב המחוקק והחוק מאפשר למנות מיופה כוח שיהיה מוסמך לקבל החלטות רפואיות במקום א' אבל למשפחתו של א' לא היה ייפוי כוח כזה.

באותם רגעים קשים, כאשר המשפחה נמצאה סביב מיטתו של א' בחשש ודאגה היא נדרשה לבצע מינוי אפוטרופסות דחוף מול בית המשפט, לצורך הפעולה הרפואית. מדובר בהליך מורכב האורך מספר ימים וכולל תשלום אגרה לבית המשפט.

הסבל של החולה, הלחץ, הכעס, ההוצאות כספיות והטרחה של המשפחות יכולים להימנע אילו רק האדם החולה היה בוחר מתוך אמון במיופה כוח כפי שחוק זכויות החולה מאפשר.

מינוי אפוטרופוס בגיל השלישישימו לב:

בעקבות שינוי בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ייפויי כוח אשר נערכו ונחתמו לפני ה- 10 באפריל 2017 ממשיכים להיות בתוקף אך ייפויים חדשים צריכים להתבצע בהתאם להליך החדש.

סוגים של ייפוי כוח

ישנם שני סוגים של ייפויי כוח רפואיים:

  1. ייפוי כוח שעוסק בעניינים רפואיים על פי תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

2. ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול בחולה הנוטה למות

מלבד זאת, האדם רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי על פי חוק החולה הנוטה למות


ישנם שני סוגים של ייפויי כוח:

  1. ייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה (סעיף 16) התקף ל- 10 שנים

2. ייפוי כוח משולב לפי חוק זכויות החולה ולפי חוק החולה הנוטה למות (סעיפים 37 ו- 42) התקף ל- 5 שנים


הנה תשובות לכמה שאלות העשויות להטריד אתכם:


1. מתי אדם יכול למנות מיופה כוח?

אדם יכול למנות מיופה כוח רק כאשר הוא כשיר משפטית, כלומר מעל גיל 18, צלול ומבין את משמעות מינוי מיופה הכוח. כמו כן, חייבים לקבל את הסכמת מיופה הכוח.


2. ומה קורה אם האדם אינו כשיר משפטית?

במקרה כזה המשפחה עשויה להידרש לביצוע הליך למינוי אפוטרופוס, הדורש פנייה לבית משפט, להסכמה לפעולה הרפואית (מה שהיה נמנע לו המטופל היה חותם על ייפוי כוח). כדאי לציין שבמקרה חירום רפואי של הצלת חיים הפעולה תיעשה בחתימה של 3 רופאים.


3. האם מיופה הכוח יכול לקבל החלטות במקום האדם?

חד משמעית לא, כל עוד האדם כשיר. במילים אחרות כל עוד האדם מסוגל להביע דעה בעצמו, חובה לקבל הסכמה ממנו גם אם מינה מיופה כוח – לעולם דעתו של האדם הכשיר גוברת על דעת מיופה הכוח. אבל גם אם האדם אינו כשיר ומביע דעה הנוגדת את דעתו של מיופה הכוח יש להתייחס לדעתו של האדם ורצונותיו.

יש לשים לב שייפוי כוח רפואי נועד למטרת טיפול רפואי לרבות החלטה על אשפוז בבית חולים או במוסד רפואי/סיעודי בלבד ואינו משמש למטרות כספיות או רכוש.


4. ייפוי הכוח הינו לתמיד?

ייפוי הכוח לפי חוק זכויות החולה תקף ל- 10 שנים, ייפוי הכוח המשולב תקף ל- 5 שנים.
האדם אשר נתן את ייפוי כוח יכול לבטלו או לשנותו בכל עת.


5. אז איך בעצם עושים ייפוי כוח והאם צריך עורך דין?

התהליך מאוד פשוט. ראשית, קיים פורמט שניתן להדפיסו בקישורים שנמצאים מוקדם יותר במאמר זה. צריך עד מאמת בעל מספר רישיון מוכר על ידי המדינה כגון רופא, עובדת סוציאלית, אחות, פסיכולוג או עורך דין. כלומר אין חובה להחתים דווקא עורך דין על ייפוי הכוח.

סיכום:

כל אדם עלול להיקלע למצב בו לא יוכל לקבל החלטות בנוגע למצבו הרפואי.

הנחיות משרד הבריאות, מאפשרות לך המטופל, למנות מיופה כוח, אדם עליו אתה סומך, שיקבל במקומך החלטות בנוגע לטיפולים רפואיים עתידיים, אם חלילה תימצא במצב בו לא תוכל להסכים או לסרב להם בעצמך, או אם תימצא במצב של סבל משמעותי.


חשוב לדעת:

מומלץ לשוחח עם מי שתרצו כמיופה הכוח שלכם, על רצונותיכם ועמדותיכם בכל הקשור לבריאותיכם ושלום גופכם ועל השקפותיכם בנוגע להארכת החיים.

תוכלו להגביל, אם תרצו בכך, את סוג ההחלטות הרפואיות, שמיופה הכוח יהיה רשאי לקבל במקומכם.

ייפויי הכוח ישמש את בית החולים רק אם וכאשר לא תוכלו, חלילה, לקבל החלטות על גופכם.

רצוי להפקיד את ייפוי הכוח במאגר של "המרכז הארצי להנחיות מקדימות" במשרד הבריאות, אם ברצונכם שבעתיד, כל מטפל יוכל לדעת שמיניתם מיופה כוח.

בין אם אתם מטופל או בן משפחה אני ממליצה לכם לייפות את כוחו של אדם עליו אתם סומכים. התהליך פשוט ואינו כרוך בתשלום, הטפסים זמינים (ראו קישורים במאמר זה).

אני מודעת לקושי הרגשי הכרוך בפניה למטופל צלול בבקשה לחתום על ייפוי כוח. יחד עם זאת ולמרות הקושי שבדבר ניתן להתייחס לייפוי הכוח הרפואי כפי שאנו מתייחסים (להבדיל) לביטוח שאנו עושים לרכב או לביטוח רפואי או סיעודי. במקרה הצורך הוא יכול לעזור מאוד ויש להדגיש שכל עוד האדם כשיר, מיופה הכוח לא יוכל לקבל החלטות במקומו!

אני מקווה שלא יהיה צורך להשתמש בייפוי הכוח, אך במקרה הצורך קיומו של ייפוי הכוח יכול לאפשר קבלת החלטות נחוצות כאשר הזמן קצר והנסיבות לחוצות ולמנוע סבל, הוצאות ובזבוז זמן.


באיחולי בריאות שלמה!

077-5669465