עמוד הבית » תנאי שימוש באתר Compair

תנאי שימוש באתר Compair

 1. מבוא

  אתר (להלן "האתר") המופעל על ידי חברת (להלן "החברה") הוא אתר לקבלה, לעיבוד, להפצת להחלפת ולהצגת מידע וחוות דעת לגבי מקומות ומוצרים המיועדים בעיקר, אך לא רק, לבני הגיל השלישי ומשפחותיהם והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

  אופן השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, כתיבת הודעות, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן וללא התראה או אזכור מיוחד.

  בעלי האתר רשאים לא להציג מקום באתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי. כמו כן, בתהליך הקבלה של מקום חדש לאתר או בזמן אחר, צוות האתר עשוי לבקש מהמקום הוכחות על היותו מורשה מטעם משרדי הממשלה המתאימים (בדרך כלל, משרד הבריאות ו/או משרד הרווחה).

   

 2. קניין רוחני

  זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצובו, סימניו המסחריים וכן כל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

  בזכויות היוצרים נכלל גם תוכן האתר כולל קוד, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, מאמרים, קבצים וכל חומר אחר אשר מוצג באתר לרבות חומר אשר הועלה על ידי משתמשים ולקוחות. חומרים אלה מהווים קניין רוחני בלעדי של אתר compair ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר compair.

  תכני האתר יתעדכנו בהתאם לצורך, כולל טקסטים, מאמרים, חוות דעת, תמונות וכיוצא בזה, ללא הודעה מוקדמת למעלי התכנים או למקומות.

 3. תוכן ואופן השימוש באתר

  אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד שלישי או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. לפיכך, איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

  ככל שקיימים קישורים לאתרים חיצוניים, איננו ערבים כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים והביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום אחריותכם הבלעדי.

  התכנים המוצעים באתר הינם בבעלות בלעדית של compair ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכות לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

  התכנים שבאתר מקורם במשתמשי האתר, בחברה, ו/או בבתי האבות, מקומות הדיור המוגן ונותני השירותים.
  החברה לא תהיה אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להיות בחומר המפורסם או לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר.

  למרות שאנו שואפים לאמת ולעבד את המידע שבאתר איננו יכולים להבטיח שאין בו טעויות או הטעיות. השימוש במידע נעשה על דעתכם האישית ונמצא בתחום אחריותכם הבלעדית.

  בפרט, חלק מהמידע על מקומות כגון תיאור, סוגי טיפול, פעילויות וכדומה הועבר על ידי נציגי המקום ואיננו יכולים להבטיח את אמיתותו.

  ניתן לפנות באמצעות האתר למקומות הדיור ושירותים שונים באמצעות טלפון או מילוי פרטים ושליחת הודעה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי בית האבות, הדיור המוגן או נותן השירות ייצרו קשר עם הפונה, וכל תפקידינו הוא העברת פרטי הפנייה.

  באתר מתפרסמים
  כתבות ומידע
  שתפקידם להרחיב את הידיעות בנושא המדובר.
  תכנים אלו נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם תחליף להתייעצות עם מומחה בנושא פרטני. תכנים אלו עשויים לבטא עמדה או דעה של הכותב ואינם מהווים מענה לפנייה פרטנית ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

  האתר משתמש בשיטות דרוג שונות ושואף לעדכנן ולשפרן באופן שוטף כדי לשרת את לקוחות האתר וצרכים שונים. בהתאם לזאת, האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את השיטות בהן הוא עושה שימוש ללא התראה או אזכור מיוחד מלבד ציון בדף שיטות דרוג המקומות.

 4. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

  בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום כל משתמש או לא להציג מקום בכל דרך שימצאו לנכון ובהתאם לשיקוליהם, ללא צורך לספק הסבר מראש או בדיעבד.

  משתמשי האתר בכלל וכאלו המעלים מידע לאתר בפרט, אחראים לאמיתותו ואמינותו של המידע אותו הם מעלים בין אם המידע נאסף והוכן על ידם או על ידי צד שלישי.

  משתמשי האתר בכלל ואלו המעלים ומעדכנים בו מידע בפרט, מסכימים לתנאים בתקנון זה ולא תהיה להם טענה על עיבוד ואופן הצגת חומרים על ידי האתר.

  חומר (תמונות, מלל, חוות דעת) שהועלה או הועבר לצוות האתר בכל דרך (אימייל, מסירת מידע כתוב או מודפס וכדומה) על ידי בעלי מקומות הרשומים בו או נציגיהם או על ידי גולשים הופך לחלק אינטגרלי ממנו והורדתו או הוצאתו מהאתר, שינויו או עדכונו ייעשה בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של האתר ולא תהיה למשתמש או למקום, המוצג או לא מוצג באתר, זכות לאכוף שינוי בו.

  בעלי האתר נוקטים באמצעים להגן על תוכן האתר בכלל ועל פרטי המשתמשים בפרט אך הם אינם יכולים להבטיח באופן מוחלט שלא תתרחש חדירה לא מורשית לאתר. במקרה של חדירה כזו לא תהיה למשתמשים באתר כל תביעה, טענה או דרישה כלפי בעלי אתר compair.

  אם הינכם מתווכים, חברות השמה, או בעלי עסק הגובה ממקומות דמי תיווך על הפניית אנשים אליהם, הנכם מוזמנים להשתמש באתר תחת ההתניה שלא תוכלו לגבות דמי תיווך על הפניית אנשים למקומות על בסיס המידע שבאתר זה.

 5. גילוי נאות

  אתר זה עושה שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים וחיצוניים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי של גולשים' ניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

  חוות הדעת שנשלחות אלינו אינן מתפרסמות באופן אוטומטי אלא לאחר אימות ובכל מקרה בכפוף לשיקולי האתר. בפרט, לא יפורסמו תכנים פוגעניים. במקרים של חוות דעת חריגות לפי שיקול דעתו של האתר עשויה להתבצע פנייה למקום לקבלת תגובתו אשר, אם תתקבל, תפורסם יחד עם חוות הדעת. במקרים חריגים אלו נבקש את אישור ממלא חוות הדעת להעביר את פרטיו למקום ובאם יסרב הדבר ישפיע על השיקול האם לפרסם חוות דעת זו.

 6. איזור שיפוט

  המשתמשים באתר זה מסכימים כי הטיפול בכל מחלוקת הקשורה באתר זה יבוצע תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז חיפה.

077-5669465