מימון בתי אבות ודיור מוגן - סקירה והמלצות על מסלולי מימון וסיוע אפשרי

באם החלטתם שעדיף לחפש מסגרת דיור מחוץ לבית מאמר זה מיועד עבורכם
אנו נסקור את מסלולי המימון הנפוצים למסגרות השונות
המידע יסייע לכם לשאול את השאלות הנכונות ולהשוות בין מסלולי המימון


מבוא:

במאמר זה נתייחס למונח מימון עצמי כמצב שבו הדייר ומשפחתו משלמים ממקורותיהם עבור השהייה בדיור. במקרה כזה התהליכים פשוטים וכוללים בדרך כלל פנייה עצמאית למסגרת המתאימה למצב התפקודי. באם יש מקום פנוי, מתקדמים לחתימת חוזה.

מקרה אחר הוא כשמבקשים מימון של המדינה ובדרך כלל נדרשת השתתפות במימון של הדייר ומשפחתו. כאן התהליך מורכב יותר ומתחיל לרוב בפגישה עם הרשות האחראית (רשויות הרווחה או משרד הבריאות) ובהגשת בקשה עם מסמכים המעידים על נכסים קיימים, משכורת או פנסיה של הדייר ושל בני משפחתו מקרבה ראשונה.
לאחר הגשת הבקשה מתקיימת בדיקת זכאות ובעקבותיה נקבע גובה המימון של המדינה וסכום ההשתתפות של הדייר ומשפחתו.

בהמשך נתייחס לכל אחת ממסגרות הדיור כאשר יש לדעת שדיור מוגן ובתי אבות לעצמאיים ולתשושים נמצאים בפיקוח וברישיון משרד הרווחה ואילו מסגרות לסיעודיים, תשושי נפש, סיעודי מורכב ושיקום נמצאים בפיקוח משרד הבריאות.

הכתיבה נעשתה בלשון זכר לשם נוחות בלבד והמאמר מתייחס לשני המינים.

לחצו על סוג המידע שתרצו לקרוא - מימון ל:
דיור מוגן - עצמאיים ולתשושים - סיעודיים ותשושי נפש - סיעודי מורכב - שיקום

מסלולי מימון

בתי דיור מוגן:

הדיירים בדיור מוגן מקיימים אורח חיים עצמאי ונהנים משירותים שונים אשר חלקם כלולים בתשלום הבסיסי למקום וחלקם כרוכים בתשלום נוסף.

ככלל, דיור מוגן מקבל דיירים במימון עצמי כאשר הקבלה מותנית באישור וועדה מטעם המקום הבודקת את התאמת המבקש למגורים בו.

בתי דיור מוגן מציעים מסלולי מימון מגוונים. חוק הדיור המוגן מגדיר כללים מחייבים בנושא גובה הפקדון והבטוחות שהמקום נדרש לספק לדיירים, בנושא תנאי ההתקשרות וסוג השירותים המסופק – לקריאה נוספת על חוק הדיור המוגן .

מסלול המימון הנפוץ ביותר בדיור המוגן מבוסס על תשלום חודשי ופקדון. הדייר מפקיד פקדון אשר נשחק בשיעור שנקבע בהסכם ההתקשרות ובנוסף משולם תשלום חודשי. כאשר הדייר עוזב את המקום, מוחזר לו או ליורשיו הפקדון בניקוי השחיקה.

מסלול נוסף מבוסס על תשלום חודשי ללא פקדון. במסלול זה הדייר משלם תשלום חודשי בלבד (נקרא לעיתים דמי ניהול) עבור השירותים המסופקים לו.

בדרך כלל יוצעו מסלולי מימון נוספים אשר מבוססים על שני המסלולים שהוזכרו למעלה. למשל, תשלום פקדון מופחת (נקרא לעיתים דמי כניסה) עם שחיקה מוגברת בתוספת תשלום חודשי.

התשלום החודשי במסלולים ללא פקדון או עם פקדון מופחת (דמי כניסה) יהיה גבוה יותר ביחס למסלול עם פקדון.

אפשרות נוספת שנתקלנו בה היא קניית הדירה ורישומה על שם הדייר. כדי לשמור על צביון המקום כדיור מוגן לאזרחים וותיקים החוזה כולל הגבלות על מעבר יורשים לדירה (לדוגמה: רק יורשים שהם אזרחים ותיקים ועומדים בדרישות וועדת קבלה יוכלו לעבור למקום). לחילופין, הדיירים העוזבים או יורשיהם יורשו להשכיר את הדירה או למוכרה רק לדיירים העומדים בתנאי המקום (לדוגמה: גיל מינימום, מצב תפקודי ועמידה בתנאי וועדת הקבלה של בית הדיור המוגן).

טיפים

1. היו צרכנים נבונים - השוו בכמה מקומות את גובה הפקדון, את שיעור השחיקה החודשי/שנתי ואת שיעור השחיקה המקסימלי. יכולים להיות הבדלים משמעותיים בין המקומות ואף בין מסלולי מימון שונים באותו מקום.

2. הקפידו לקבל בטוחות מוצקות כנגד הפקדון (הטובה מביניהן היא ערבות בנקאית לא מותנית). למידע נוסף ולדרישות החוק בנושא הבטוחות קיראו את המאמר על חוק הדיור המוגן .

3. היעזרו בייעוץ משפטי בעת חתימת החוזה - זוהי עסקה גדולה ומשמעותית.

4. ישנם נושאים חשובים שאינם קשורים למימון אשר כדאי לשלב בחוזה כגון מתן עדיפות בהשתלבות במחלקה הסיעודית שבמקום במקרה שמצב הדייר מורע (אם כי יש לדעת שהחוק מאפשר לדייר שמצבו התפקודי הורע להישאר בדיור המוגן עם סיוע, למשל עם מטפל). איננו עוסקים בנושאים אלה במאמר זה.

בתי אבות לעצמאיים ולתשושים:

בתים אלה פועלים בפיקוח משרד הרווחה והתשלום השוטף בהם הוא חודשי, לעיתים עם תשלום חד פעמי של דמי כניסה.

מבקש דיור או משפחתו המממנים את השהייה במימון עצמי יפנו ישירות אל בית האבות ובאם המצב התפקודי מתאים ויש מקום פנוי ורצון משני הצדדים, ייחתם חוזה והמבקש ייכנס לבית האבות.

במקרים בהם מעוניינים בסיוע במימון המדינה (נקרא גם השמה), התהליך כולל את השלבים הבאים:

1. שלב הפנייה - פנייה לעובד סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים של הרשות המקומית (עירייה, מועצה מקומית וכדומה). העובד הסוציאלי בוחן את התאמת המבקש לסוג הדיור הנדרש ומדריכו באשר להמשך התהליך.

2. שלב הגשת מסמכים ואישורים – השתתפות המדינה במימון כרוכה בדרך כלל בחתימה על וויתור על פנסיה, קצבת ביטוח לאומי ובביקור בית של העובד הסוציאלי. נדרש גם להצהיר ולהגיש מסמכים (לפי פרוט שיימסר על ידי העובד הסוציאלי) על מקורות הכנסה ונכסים של המבקש, ילדיו ובני זוגם.

3. מבחן הכנסות וקביעת ההשתתפות בתשלום – על סמך המסמכים שהוגשו, מבוצע מבחן הכנסות ובעקבותיו מחליטים על גובה השתתפות במימון של המבקש ובני משפחתו מקירבה ראשונה. גובה דמי הכניסה של המבקש מחושב בהתאם לגובה הפנסיה שלו וגובה דמי הכניסה של ילדיו נקבע בהתאם לגובה ההשתתפות החודשית שנקבעה להם.
ניתן לערער על ההחלטה למשרד הפנים באמצעות העובד הסוציאלי.

4. שלב הסידור בבית האבות – לאחר קביעת גובה ההשתתפות בתשלום, המבקש ומשפחתו נקראים ללשכת הרווחה ברשות המקומית ומוסרים את שמות בתי האבות המועדפים עליהם.
ככלל, לשכת הרווחה מעבירה את פרטי המבקש לבית אבות אשר קורא לו לוועדת קבלה. לאחר אישור וועדת הקבלה של בית האבות, המבקש מופנה לחתימת חוזה ברשות המקומית ואז נכנס לבית האבות או ממתין שיתפנה בו מקום.
במקרה ולא התקבל, פרטיו מועברים לבית אבות אחר.
המבקש יכול להיכנס לתקופת ניסיון של עד 6 חודשים ובאם הוא עוזב לפני תום תקופת הניסיון מוחזרים כ- 90% מדמי הכניסה.

בתי אבות לסיעודיים ולתשושי נפש:

בתי אבות אלה פועלים בפיקוח משרד הבריאות. בדרך כלל התשלום לבתי אבות הוא חודשי, וכאשר המימון הוא מימון עצמי אזי התקשרות היא ישירה בין הדייר ומשפחתו לבין בית האבות ללא התערבות של גורם נוסף.

המדינה מסייעת במימון רק כאשר בית האבות בו המבקש מעוניין קשור עימה בהסכם לקבלת "קוד" (מימון) משרד הבריאות. כלומר, אם אתם חושבים על פנייה למדינה לסיוע בהשתתפות במימון שימו לב שאתם פונים למקומות שמקבלים קוד משרד הבריאות.

תהליך קבלת מימון מהמדינה כולל חמישה שלבים עיקריים:

1. שלב הפנייה – פנייה ראשונית ללשכת הבריאות (משרד הבריאות) הקרובה למקום מגוריכם לקבלת מידע על תהליך קבלת המימון. ניתן וכדאי לבצע סימולציה לחישוב סכום ההשתתפות המשוער של בני המשפחה שכן מידע זה עשוי להיות חשוב להחלטה האם להמשיך בתהליך של בקשת הסיוע במימון.

2. שלב סיווג המבקש כסיעודי או כתשוש נפש – שלב זה כולל שלושה תתי שלבים:
הגשת מסמכים - בכדי לסווג את המצב התפקודי של המבקש (צילום תעודת זהות וספח של המבקש, דוח תפקודי סיעודי מהחודש האחרון, דוח של עובד סוציאלי המכיר את המבקש ומידע רפואי נוסף על פי העניין).
פגישה עם המשפחה - פגישה של המשפחה עם אחות ועובד סוציאלי מלשכת הבריאות להערכת מצבו של המבקש, לשיחה על נחיצות האשפוז ועל חלופות אפשריות. לעיתים יידרש ביקור בבית המבקש.
קביעת מצב תפקודי - וועדת סיווג של לשכת הבריאות הכוללת את הגריאטר המחוזי, אחות ועובד סוציאלי תקבע את מצבו התפקודי של המבקש. ההחלטה תישלח אל המשפחה בדואר וניתן לערער עליה.

3. שלב בחירת בית האבות הסיעודי – ניתן לחפש בית אבות סיעודי לפי אזור או יישוב, לפי מחיר, חוות דעת ועוד. שימו לב שבית האבות מקבל קוד משרד הבריאות.
קיראו עוד המלצות פרקטיות לבחירת בית אבות .

4. חישוב השתתפות המשפחה באשפוז – כאמור, כבר בשלב הפנייה הינכם יכולים לקבל הערכה על בסיס סימולציה, לגבי סכום ההשתתפות אולם בשלב זה נקבע הסכום המדויק. לצורך כך, מוגשים מסמכים על ההכנסות והנכסים של המבקש, בן/בת הזוג וילדיו. במידה והוסכם על ההשתתפות חותמים על התחייבות לתשלום, כולל ערבים (בני משפחה יכולים להיות ערבים זה לזה). אין לשלם דבר לבית האבות. התשלום כולו, כולל תשלום דמי כניסה חד פעמיים המחושבים על סמך ההשתתפות שנקבעה, משולם למשרד הבריאות ואילו משרד הבריאות הוא זה שמשלם לבית האבות עבור האשפוז.

5. שלב הסידור בבית האבות – לאחר החתימה על ההתחייבויות המבקש יופנה לבית האבות המבוקש מהרשימה. הכניסה לבית האבות היא באישור לשכת הרווחה, בית האבות והמשפחה.

מחלקות לסיעודי מורכב:

מחלקות אשפוז לחולים במצב סיעודי מורכב הינן בפיקוח משרד הבריאות.

מימון השהות של מבקש שמצבו התפקודי הוגדר כסיעודי מורכב נעשה על ידי קופת החולים באמצעות הנפקת טופס התחייבות ובתנאי שהמשפחה משתתפת במימון.

ניתן לערער על גובה ההשתתפות באמצעות טופס ערעור שנמסר למרפאה בה מטופל המבקש בקופת החולים בליווי מסמכים המעידים על ההכנסות של המבקש, בן/בת הזוג וילדיו.

מחלקות לשיקום במסגרת אישפוז:

קיימת אפשרות שיקום בקהילה אך איננו מתייחסים אליה כאן.

בדרך כלל ההמלצה לשיקום ניתנת על ידי מומחה לגריאטריה בבית החולים בהתייעצות עם הצוות הרב מקצועי. המלצה זו כפופה לאישור של קופת החולים של המבקש.

מימון שיקום במסגרת אשפוז הוא באחריות קופת החולים.

סיכום:

המיקוד במאמר זה היה על מסלולי מימון, על השאלות שכדאי לשאול ואל מי יש לפנות במקרה והינכם מעוניינים בסיוע במימון.

באם לדעתכם ניתן לדייק או להרחיב את המידע אנא כיתבו לנו ב צרו קשר ונשמח לעדכן את המאמר.

תגובות קוראים: