תקנון שימוש באתר compair

הכתוב בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים
אם אינך מסכים עם תקנון זה הינך מתבקש לחדול לאלתר מהשימוש באתר


 1. מבוא

  אתר compair (להלן "האתר") הוא אתר לקבלה, לעיבוד, להפצת להחלפת ולהצגת מידע וחוות דעת לגבי מקומות ומוצרים המיועדים בעיקר, אך לא רק, לבני הגיל השלישי ומשפחותיהם והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

  אופן השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, כתיבת הודעות, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

  בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד.

  בעלי האתר רשאים לא להציג מקום באתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי. כמו כן, בתהליך הקבלה של מקום חדש לאתר או בזמן אחר, צוות האתר עשוי לבקש מהמקום הוכחות על היותו מורשה מטעם משרדי הממשלה המתאימים (בדרך כלל, משרד הבריאות ו/או משרד הרווחה).

  פרוט לגבי מדיניות ומטרות האתר ניתן למצוא ב מדיניות.

 2. קניין רוחני

  האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים וכל חומר אחר אשר מוצג באתר (לרבות חומר אשר הועלה על ידי משתמשים ולקוחות) שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר compair ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר compair.

  בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מבעלי האתר.

 3. תוכן ואופן השימוש באתר

  אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד שלישי או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. לפיכך, איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

  ככל שקיימים קישורים לאתרים חיצוניים, איננו ערבים כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים והביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום אחריותכם הבלעדי.

  התכנים המוצעים באתר הינם בבעלות בלעדית של compair ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכות לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

  האתר מציג, בין היתר, מידע המבוסס על עיבוד של חוות דעת משתמשים ומידע נוסף שנאסף ממקורות חיצוניים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתינו לאמת ולעבד את המידע, איננו יכולים להבטיח שאין בו טעויות או הטעיות. לכן, השימוש במידע נעשה על דעתכם האישית ונמצא בתחום אחריותכם הבלעדית.

  בפרט, חלק מהמידע על מקומות כגון תיאור, סוגי טיפול, פעילויות וכדומה הועבר על ידי נציגי המקום ואיננו יכולים להבטיח את אמיתותו.

  האתר משתמש בשיטות דרוג שונות ושואף לעדכנן ולשפרן באופן שוטף כדי לשרת את לקוחות האתר וצרכים שונים. בהתאם לזאת, האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את השיטות בהן הוא עושה שימוש ללא התראה או אזכור מיוחד מלבד ציון בדף שיטות דרוג המקומות.

 4. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

  בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום כל משתמש או לא להציג מקום בכל דרך שימצאו לנכון ובהתאם לשיקוליהם, ללא צורך לספק הסבר מראש או בדיעבד.

  משתמשי האתר בכלל וכאלו המעלים מידע לאתר בפרט, אחראים לאמיתותו ואמינותו של המידע אותו הם מעלים בין אם המידע נאסף והוכן על ידם או על ידי צד שלישי.

  משתמשי האתר בכלל ואלו המעלים ומעדכנים בו מידע בפרט, מסכימים לתנאים בתקנון זה ולא תהיה להם טענה על עיבוד ואופן הצגת חומרים על ידי האתר.

  חומר (תמונות, מלל, חוות דעת) שהועלה או הועבר לצוות האתר בכל דרך (אימייל, מסירת מידע כתוב או מודפס וכדומה) על ידי בעלי מקומות הרשומים בו או נציגיהם או על ידי גולשים הופך לחלק אינטגרלי ממנו והורדתו או הוצאתו מהאתר, שינויו או עדכונו ייעשה בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של האתר ולא תהיה למשתמש או למקום, המוצג או לא מוצג באתר, זכות לאכוף שינוי בו.

  בעלי האתר נוקטים באמצעים להגן על תוכן האתר בכלל ועל פרטי המשתמשים בפרט אך הם אינם יכולים להבטיח באופן מוחלט שלא תתרחש חדירה לא מורשית לאתר. במקרה של חדירה כזו לא תהיה למשתמשים באתר כל תביעה, טענה או דרישה כלפי בעלי אתר compair.

  אם הינכם מתווכים, חברות השמה, או בעלי עסק הגובה ממקומות דמי תיווך על הפניית אנשים אליהם, הנכם מוזמנים להשתמש באתר תחת ההתניה שלא תוכלו לגבות דמי תיווך על הפניית אנשים למקומות על בסיס המידע שבאתר זה.

 5. גילוי נאות

  אתר זה עושה שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים וחיצוניים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי של גולשים' ניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

  חוות הדעת שנשלחות אלינו אינן מתפרסמות באופן אוטומטי אלא לאחר אימות ובכל מקרה בכפוף לשיקולי האתר. בפרט, לא יפורסמו תכנים פוגעניים. במקרים של חוות דעת חריגות תעשה פנייה למקום ותתבקש תגובתו אשר, אם תתקבל, תפורסם יחד עם חוות הדעת. במקרים חריגים אלו נבקש את אישור ממלא חוות הדעת להעביר את פרטיו למקום ובאם יסרב הדבר ישפיע על השיקול האם לפרסם חוות דעת זו.

  קיראו עוד על פרטיות.

 6. איזור שיפוט

  המשתמשים באתר זה מסכימים כי הטיפול בכל מחלוקת הקשורה באתר זה יבוצע תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז חיפה.