איך לכתוב חוות דעת אפקטיבית העומדת בכללי ובמדיניות אתר compair

הכתוב בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים
אם אינך מסכים עם מדיניות זו הינך מתבקש שלא לכתוב חוות דעת באתר


משתמשי אתר compair (להלן "האתר") המופעל על ידי חברת compair (להלן "החברה") מפרסמים חוות דעת והמלצות על בתי אבות ודיור מוגן. הצפייה בחוות הדעת פתוחה לכלל הגולשים ברשת האינטרנט.

החברה רשאית לדרוש מכותב חוות דעת אסמכתאות וכן ראיות בכתב המוכיחות כי הוא או בן משפחתו אכן קיבל את השירות מהמקום שעליו מילא את חוות הדעת.

על ממלא חוות דעת חלה האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מחוות הדעת.

אין לכלול בחוות הדעת: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק לרגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי פוגע, משמיץ, מעליב, וטורדני; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של מקום הדיור, נותן השירות או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות או המזהים אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לכותב חוות הדעת; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי; (10) תכנים שמטרתם הפעלת לחץ לשם קבלת פיצוי ו/או הטבה.

החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, כל תוכן אשר לטעמה אינו עומד באחד או יותר מהכללים האמורים.

נציג מטעם המקום נשוא חוות דעת יהיה רשאי להגיב לחוות הדעת, בכפוף לתנאי השימוש.

בעת מילוי חוות הדעת מצוינים במפורש השדות אשר פרטיהם לא יפורסמו (למשל: שם הכותב, שם הדייר, אימייל וטלפון). עם זאת, פרטים אשר נכתבו על-ידי כותב חוות הדעת בשדות אחרים עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת.

חוות דעת אפקטיבית תכלול הערכה אשר תינתן על ידי הממלא במספר נושאים מוגדרים מראש וכן באמצעות מלל חופשי. הציון הכללי המשוקלל של חוות הדעת יופיע בתחתיתה לפני שליחתה. הציון הכללי של מקום הדיור או השירות יחושב על פי ציוני חוות הדעת המאושרות לפרסום.

בעת מילוי חוות דעת, הינכם מסכימים לכך שייצרו איתכם קשר טלפוני או אחר כדי לאמתה.

החברה אינה אחראית לכל שינוי, כולל השמטה או מחיקה שנעשה לחוות הדעת. ייתכן כי מסיבות שונות ישונו ו/או ימחקו תכנים והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון.

למרות מאמצינו לאמת את חוות הדעת, יתכן שהתכנים אשר מתפרסמים אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמשים הפועלים על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בחוות הדעת וכל הסתמכות על מידע זה הינה באחריותכם הבלעדית.

תכנים שיפורסמו באתר יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. החברה לא תישא כלפי משתמש באחריות ביחס לכל תוצאה ו/או נזק שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות פרסום חוות דעת או פנייה באתר. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.

במידה שמצאת באתר ובתכניו, או באתרים אחרים מידע החשוד כלא חוקי ו/או לא מוסרי, הינך מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת support@compair.biz או בצרו קשר .