עמוד הבית » השרון » בית גיל פז – דיור מוגן ומחלקה סיעודית בכפר סבא

בית גיל פז – דיור מוגן ומחלקה סיעודית בכפר סבא

הגבורות 1 ,

חוות דעת - בית גיל פז – דיור מוגן ומחלקה סיעודית בכפר סבא

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465