עמוד הבית » השרון » בית חולים בית לוינשטיין

בית חולים בית לוינשטיין

אחוזה 278 ת.ד. 3 , רעננה

מידע כללי - בית חולים בית לוינשטיין

תיאור המקום

פעילויות מיוחדות

נוכחות רופא

נוכחות אחות

תחבורה ציבורית

חניה

סוגי דיור - בית חולים בית לוינשטיין


חוות דעת - בית חולים בית לוינשטיין

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465