עמוד הבית » חיפה והסביבה » לב הכרמל – בית אבות בחיפה

לב הכרמל – בית אבות בחיפה

היינריך היינה 15 ,

חוות דעת - לב הכרמל – בית אבות בחיפה

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465