עמוד הבית » השרון » דבורה בנורדיה – בית אבות סיעודי בנורדיה

דבורה בנורדיה – בית אבות סיעודי בנורדיה

,

חוות דעת - דבורה בנורדיה – בית אבות סיעודי בנורדיה

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465