עמוד הבית » השרון » מוסד קרית שלמה

מוסד קרית שלמה

ת.ד. 168 , חרוצים

מידע כללי - מוסד קרית שלמה

תיאור המקום

פעילויות מיוחדות

נוכחות רופא

נוכחות אחות

תחבורה ציבורית

חניה

סוגי דיור - מוסד קרית שלמה


חוות דעת - מוסד קרית שלמה

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465