עמוד הבית » השרון » קרית שלמה – בית אבות סיעודי בחרוצים

קרית שלמה – בית אבות סיעודי בחרוצים

ת.ד. 168 ,

חוות דעת - קרית שלמה – בית אבות סיעודי בחרוצים

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465