עמוד הבית » הכנרת והסביבה » מחלקה סיעודית בית סביון, קיבוץ גנוסר

מחלקה סיעודית בית סביון, קיבוץ גנוסר

, גינוסר

מידע כללי - מחלקה סיעודית בית סביון, קיבוץ גנוסר

תיאור המקום

פעילויות מיוחדות

נוכחות רופא

נוכחות אחות

תחבורה ציבורית

חניה

סוגי דיור - מחלקה סיעודית בית סביון, קיבוץ גנוסר


חוות דעת - מחלקה סיעודית בית סביון, קיבוץ גנוסר

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465