עמוד הבית » השרון » מחלקה סיעודית, קיבוץ העוגן

מחלקה סיעודית, קיבוץ העוגן

, העוגן

מידע כללי - מחלקה סיעודית, קיבוץ העוגן

תיאור המקום

פעילויות מיוחדות

נוכחות רופא

נוכחות אחות

תחבורה ציבורית

חניה

סוגי דיור - מחלקה סיעודית, קיבוץ העוגן


חוות דעת - מחלקה סיעודית, קיבוץ העוגן

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465