עמוד הבית » השרון » נוה נעם – בית אבות בקיבוץ גבעת חיים איחוד

נוה נעם – בית אבות בקיבוץ גבעת חיים איחוד

,

חוות דעת - נוה נעם – בית אבות בקיבוץ גבעת חיים איחוד

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465