עמוד הבית » ירושלים והסביבה » בית אבות ע"ש רוכלין קרית מנחם – בית אבות סיעודי בירושלים

בית אבות ע"ש רוכלין קרית מנחם – בית אבות סיעודי בירושלים

דהומי 16 ק. מנחם ,

חוות דעת - בית אבות ע"ש רוכלין קרית מנחם – בית אבות סיעודי בירושלים

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465