עמוד הבית » ירושלים והסביבה » בית אבות שיבה טובה – בית אבות בירושלים

בית אבות שיבה טובה – בית אבות בירושלים

אהרון פישל 1 ,

חוות דעת - בית אבות שיבה טובה – בית אבות בירושלים

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465