עמוד הבית » השרון » בית בלב כפר סבא – בית אבות סיעודי בכפר סבא

בית בלב כפר סבא – בית אבות סיעודי בכפר סבא

אנצו סירני 58 ,

חוות דעת - בית בלב כפר סבא – בית אבות סיעודי בכפר סבא

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465