עמוד הבית » תל אביב והסביבה » בית שלום ויזניץ' – בית אבות בבני ברק

בית שלום ויזניץ' – בית אבות בבני ברק

דמשק אליעזר 12 ,

חוות דעת - בית שלום ויזניץ' – בית אבות בבני ברק

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465