עמוד הבית » ירושלים של זהב – בית אבות בירושלים

ירושלים של זהב – בית אבות בירושלים

,

חוות דעת - ירושלים של זהב – בית אבות בירושלים

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465