עמוד הבית » השרון » חדות הורים – בית אבות סיעודי בהוד השרון

חדות הורים – בית אבות סיעודי בהוד השרון

רח' החרש 15 ,

חוות דעת - חדות הורים – בית אבות סיעודי בהוד השרון

הגש ביקורת

* מקצועיות:
* נקיון:
* שירות:
* מזון:
* פעילויות:
* תקשורת:

077-5669465